BİLGİSAYAR DERSİ ARA SINAVI II

11.05.2002

 

ÖĞRENCİNİN

BÖLÜMÜ

SINIFI

ADI

SOYADI

NUMARASI

 

:

:

:

:

:

 

 

 

 

 

 

 

C

01.

Aşağıdakilerden formatlardan hangisinde bir sayfaya link verilmiştir?

(A) <img src=”index2.htm”> (B) <a name=”index2.htm”> (C) <a href=”index2.htm”> (D) <a index2.htm>

B

02.

Aşağıdaki parametrelerden hanginde renk mavi olarak tanımlanmıştır?

(A) color=”00ff00”           (B) color=”0000ff”             (C) color=”ff0000”          (D) color=”ffffff”

A

03.

Aşağıdakilerden hangisi body tagının parametrelerinden biridir?

(A) alink   (B) meta   (C) size   (D) align

C

04.

Aşağıdaki listeleme taglarından hangisi doğru olarak kullanılmıştır?

(A) <ol type=”i”>            (B) <ul type=”i”>            (C) <li type=”i”>               (D) <ol face=”i”>

C

05.

Aşağıdaki taglardan hangisi başlık tanımlamak için kullanılır?

(A) P   (B) HEAD   (C) H1 (D) TITLE

D

06.

Aşağıdaki ftp komutlarından hangisi karşı sunucuya dosya göndermek için kullanılır?

(A) mkdir   (B) open  (C) get  (D) put

D

07.

Aşağıdaki taglardan hangisi font özelliklerini değiştirmek için kullanılan parametrelerden biri değildir?

(A) face           (B) size                      (C) color               (D) bgcolor

C

08.

Aşağıdaki tag veya parametrelerden hangisi tablo hazırlamada doğrudan kullanılmaz?

(A) height   (B) rowspan   (C) hr   (D) td

A

09.

Yeni bir paragraf başlatmak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır?

(A) p    (B) br     (C) b      (D) hr        

 

 

ŞEKİL 1 : Yukarıdaki Excel çalışma kitabındaki A sütunu atom numarası artacak şekilde atomların sembolleri ile doldurulmuştur. B sutünuna bu atomların Atom ağırlıkları, C sutünuna elektron sayıları ve D sutünuna 1. iyonlaşma enerjileri girilmiştir. Değer girilen hücreler adlandırılmıştır. Örneğin (H için; H_ , H_e , H_ie1) şeklinde adlandırılmıştır. Diğer atomlar içinde  benzer adlandırmalar  yapılmıştır.

 

B

10.

Hesaplamalar sayfasında CO2 mol tartısı hesaplanmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru sonucu vermez? ( C : 6, O : 8 )(Şekil 1 e göre)

(A) =C_+ 2*Sabitler!B9              (B) =2*(C_+O_)

(C) =Sabitler!B7 + 2*Sabitler!B9    (D) =Sabitler!$B$7 + 2*Sabitler!$B$9

 

A

11.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasında 108 Element için değer girildiği düşünülürse en büyük iyonlaşma enerjisine sahip  türü aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulursunuz?

(A) =MAK(Sabitler!D2:D109)    (B) =KÜÇÜK(Sabitler!D2:D109)  

(C) =MİN(Sabitler!D2:D109)    (D) =BASIKLIK(Sabitler!D2:D109)

 

B

12.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasında 108 Element için değer girildiği düşünülürse atom ağırlığı ile iyonlaşma enerjisi arasında bir ilişki olup olmadığını görmek için aşağıdakilerden hangi formülü kullanabilirsiniz?

(A) =EĞİM(Sabitler!B2:B109;Sabitler!D2:D109)   

(B) =KORELASYON(Sabitler!B2:B109;Sabitler!D2:D109)      

(C) =KESMENOKTASI(Sabitler!B2:B109;Sabitler!D2:D109) 

(D) =STDSAPMA(Sabitler!B2:B109;Sabitler!D2:D109)

 

B

13.

Aşağıdaki formüllerden hangisi sola doğru kopyalandığında değişikliğe  uğramadan kopyalanır?

(A) =$A1+B$1   (B) =$A1+$B1   (C) =$A$1+B$1    (D) =A1+B1

 

D

14.

Aşağıdaki excelde formül hazırlamada kullanılan işleçlerden değildir?

(A) /   (B) >=   (C) ^    (D) {} 

 

A

15.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasındaki iyonlaşma enerjisi  hidrojenin iyonlaşma enerjisine eşit veya  altında olan elementin adını yazdıran fakat diğer elementler için YÜKSEK yazdıran formülün yazılması istenmiştir. Formülün kopyalanarak çoğaltılacağını dikkate alarak hidrojen için en uygun eşitliği yazınız?

(A) =EĞER(Sabitler!D2<=H_ie1;A2;”YÜKSEK”)

(B) =EĞER(Sabitler!D2<=H_ie1;”YÜKSEK”;A2)      

(C) =EĞER(Sabitler!D2<=H_;A2;YÜKSEK)

(D) =EĞER(Sabitler!D2<=H_;”YÜKSEK”;A$2)

 

D

16.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasındaki ilk 20 element için ATOM_AĞIRLIĞI=A*ATOM_NUMARASI+B ilişkisinin olduğu düşünülürse B değerini aşağıdaki eşitliklerden hangisi verir ?

(A) =EĞİM(Sabitler!C2:C21;Sabitler!B2:B21)   

(B) =EĞİM(Sabitler!B2:B21;Sabitler!C2:C21)      

(C) =KESMENOKTASI(Sabitler!C2:C21;Sabitler!B2:B21) 

(D) =KESMENOKTASI(Sabitler!B2:B21;Sabitler!C2:C21)

 

C

17.

Hesaplamalar sayfasında B2H4 taki elektron sayısını hesaplamak için en pratik ve doğru olarak aşağıdakilerden hangisi  yazılabilir? ( B : 5, H : 1 )(Şekil 1 e göre)

(A) =2*C6+4*C2        (B) =2*C5+4*C1

(C) =2*Li_+C_+3*O_       (D) =2*Sabitler!C6 + 4*Sabitler!C2

 

D

18.

Aşağıdakilerden hangisi İstatistiksel fonksiyonlarından biri değildir?

(A) BAĞ_DEĞ_SAY    (B) EĞİM   (C) KESMENOKTASI    (D) TOPLAM

 

B

19.

Aşağıdakilerden hangisi Ekle Menüsünün altında yer almaz?

(A) Çalışma Sayfası  (B) Özel Görünümler  (C) Grafik (D) Nesne

 

A

20.

Aşağıdakilerden hangisi Metin fonksiyonlarından biri değildir?

(A)EĞERSAY     (B)ÖZDEŞ  (C)M    (D)YİNELE

 

 

 

 


 

BİLGİSAYAR DERSİ ARA SINAVI II

11.05.2002

 

C

01.

Aşağıdakilerden formatlardan hangisinde sayfa içine bir resim yerleştirilmiştir?

(A) <img dynsrc=”1.gif”>         (B) <a href=”1.gif”>        (C) <img src=”1.gif”>      (D) <a 1.gif>

 

B

02.

Aşağıdaki parametrelerden hanginde renk kırmızı olarak tanımlanmıştır?

(A) color=”00ff00”           (B) color=”ff0000”             (C) color=”0000ff”          (D) color=”000000”

 

A

03.

Aşağıdakilerden hangisi body tagının parametrelerinden biri değildir?

(A) bgsound   (B) bgcolor   (C) text   (D) vlink

 

C

04.

Aşağıdakilerden hangisi listeleme taglarından biri değildir?

(A) ol            (B) ul            (C) type               (D) li

 

C

05.

Aşağıdaki taglardan hangisi başlık çubuğunu tanımlamak için kullanılır?

(A) HEAD   (B) META   (C) TITLE (D) H1

 

D

06.

Aşağıdakilerden hangisi dosya transfer programlarından birinin adıdır?

(A) Telnet   (B) Internet Explorer  (C) Outlook Express  (D) ftp

 

D

07.

Aşağıdaki taglardan hangisi font özelliklerini değiştirmek için kullanılan taglardan biri değildir?

(A) <SUP> </SUP>           (B) <I> </I>                      (C) <B> </B>               (D) <Color></Color>

 

C

08.

Aşağıdaki tag veya parametrelerden hangisi tablo hazırlamada doğrudan kullanılmaz?

(A) width   (B) colspan   (C) font   (D) tr

 

A

09.

Bir satırı kırmak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır?

(A) br    (B) p     (C) b      (D) hr        

 

 

 

ŞEKİL 1 : Yukarıdaki Excel çalışma kitabındaki A sütunu atom numarası artacak şekilde atomların sembolleri ile doldurulmuştur. B sutünuna bu atomların Atom ağırlıkları, C sutünuna elektron sayıları ve D sutünuna 1. iyonlaşma enerjileri girilmiştir. Değer girilen hücreler adlandırılmıştır. Örneğin (H için; H_ , H_e , H_ie1) şeklinde adlandırılmıştır. Diğer atomlar içinde  benzer adlandırmalar  yapılmıştır.

B

10.

Hesaplamalar sayfasında Na2S mol tartısı hesaplanmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru sonucu vermez? (Na : 11, S : 16 )(Şekil 1 e göre)

(A) =2*Na_+ Sabitler!B17            (B) =2*(Na_+S_)

(C) =2*Sabitler!B12 + Sabitler!B17  (D)  =2*Sabitler!B$12 + Sabitler!B$17

 

A

11.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasında 108 Element için değer girildiği düşünülürse en düşük iyonlaşma enerjisine sahip  türü aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulursunuz?

(A) =MİN(Sabitler!D2:D109)    (B) =KÜÇÜK(Sabitler!D2:D109)  

(C) =MAK(Sabitler!D2:D109)    (D) =BASIKLIK(Sabitler!D2:D109)

 

B

12.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasında 108 Element için değer girildiği düşünülürse atom numarası ile iyonlaşma enerjisi arasında bir ilişki olup olmadığını görmek için aşağıdakilerden hangi formülü kullanabilirsiniz?

(A) =EĞİM(Sabitler!C2:C109;Sabitler!D2:D109)   

(B) =KORELASYON(Sabitler!C2:C109;Sabitler!D2:D109)      

(C) =KESMENOKTASI(Sabitler!C2:C109;Sabitler!D2:D109) 

(D) =STDSAPMA(Sabitler!C2:C109;Sabitler!D2:D109)

B

13.

Aşağıdaki formüllerden hangisi aşağıya doğru kopyalandığında değişikliğe  uğramadan kopyalanır?

(A) =$A1+B$1   (B) =A$1+B$1   (C) =$A$1+$B1    (D) =A1+B1

D

14.

Aşağıdaki excelde formül hazırlamada kullanılan işleçlerden değildir?

(A) :   (B) ;   (C) ()    (D) [] 

A

15.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasındaki iyonlaşma enerjisi  100 veya 100 ün altında olan elementin adını yazdıran fakat diğer elementler için YÜKSEK yazdıran formülün yazılması istenmiştir. Formülün kopyalanarak çoğaltılacağını dikkate alarak hidrojen için en uygun eşitliği yazınız?

(A) =EĞER(Sabitler!D2<=100;A2;”YÜKSEK”) (B) =EĞER(Sabitler!D2<=100;H_;”YÜKSEK”)      

(C) =EĞER(Sabitler!D2<=100;”YÜKSEK”;A2) (D) =EĞER(Sabitler!D2>100;A2;”YÜKSEK”)

D

16.

Şekil 2 deki Excel çalışma sayfasındaki ilk 20 element için ATOM_AĞIRLIĞI=A*ATOM_NUMARASI+B ilişkisinin olduğu düşünülürse A değerini aşağıdaki eşitliklerden hangisi verir ?

(A) =KESMENOKTASI(Sabitler!B2:B21;Sabitler!C2:C21)   

(B) =EĞİM(Sabitler!C2:C21;Sabitler!B2:B21)      

(C) =KESMENOKTASI(Sabitler!C2:C21;Sabitler!B2:B21) 

(D) =EĞİM(Sabitler!B2:B21;Sabitler!C2:C21)

C

17.

Hesaplamalar sayfasında Li2CO3 taki elektron sayısını hesaplamak için en pratik ve doğru olarak aşağıdakilerden hangisi  yazılabilir? ( Li : 3, C : 6, O : 8 )(Şekil 1 e göre)

(A) =2*C4+C7+3*C9        (B) =2*C4+3*(C7+C9)

(C) =2*Li_+C_+3*O_       (D) =2*Sabitler!C3+ Sabitler!C6+3*Sabitler!C8

D

18.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih ve Saat fonksiyonlarından biri değildir?

(A) YIL    (B) ŞİMDİ   (C) ZAMAN SAYISI    (D) DAMGA

B

19.

Aşağıdakilerden hangisi Dosya Menüsünün altında yer almaz?

(A) Baskı Önizleme  (B) Sayfa Sonu Önizleme  (C) Sayfa Yapısı (D) Özellikler

A

20.

Aşağıdakilerden hangisi Metin fonksiyonlarından biri değildir?

(A)BÜYÜK     (B)KOD  (C)PARÇAAL    (D)SAĞDAN

 

 

Sınav Süresi  30 dakikadır.

Başarılar