I. Hafta 
  - Genel Ders Tanıtımı
  - Ulakbim Kabuledilebilir Kullanım Politikası
  - 5651 Sayılı yasa ve yönetmelikleri
  
  - Microsoft Excele (ME) giriş
  - ME çalıştırılması
  - ME de Çalışma Alanı
  - ME veri girişi
    - Hücreye doğrudan (text, rakam)
    - Girilen verinin düzeltilmesi (Formül Çubuğundan, F2 tuşu ile, Fare ile Çift tıklayarak)
  - ME de işleçler
  - ME de işleçlerin öncelik sırası ve işlemlerin yapılışı
  - ME de parantez kullanımı
  - ME de üstel sayıların yazılması
  - Kimyasal Örnek V(n,T,p) fonksiyonu
II. Hafta
  - ME de veri girişi (Fare kullanarak, diğer sayfa ve Dökümanlara bağlantı kurulması
  - Hücrelerin çekilerek kopyalanması ve dikkat edilecek noktalar
  - Formül yazarken $ kullanımı ile adreslemenin yararları
  - Ad kutusunu kullanarak hücreleri adlandırmak
  - Hücreleri biçimlendirmek
  - Nesne Eklemek ve biçimlendirmek (Resim Eklemek, Şekil Eklemek, Ses Eklemek vb.)
  - Kimyasal Örnek V(n,T,p) fonksiyonu devamı..

III.Hafta
  - ME de fonksiyonların kullanımı (İşlev Eklemek)
  - ME de matematiksel fonksiyonlara örnekler
  - ME de text fonksiyonlarına örnekler
  - ME de Tarih Saat fonksiyonları
  - ME de İstatistiksel fonksiyonlar
  - ME de Mantıksal fonksiyonlar
  - ME de Arama Başvuru fonksiyonları

IV. Hafta
  - Grafiklerle Çalışmak
  - Veri işlemleri (Süzmek, Sıralamak, vb.)
  - Form elementleri

V. Hafta
  - Menülere Genel Bakış (Dosya açmak, Kaydetmek, Çıktıya Hazırlamak)

VI. Hafta
  - Web Sayfaları ve tarayıcılar
  - Kamu Kurumları internet sitesi hazırlama kılavuzu
  - HTML diline giriş
  - Temel Taglar (html, head, body, title)
    - body parametrelerinden bazıları (bgcolor, background)
    - meta tagları ile ilgili açıklamalar
  - Yazının biçimlendirilmesi
   - b, i, u, br, hr tagları
   - h, p, big, small, sup, sub, font

VII. Hafta 
  - Listeler ve tablolar
  - Sayfalara link verilmesi
  - Resimlerle çalışmak
  - Sunucuya bağlanmak
  - parola değiştirmek, kota görmek, public_html dizinini yaratmak
   ve ilk sayfların sunucuya yüklenmesi

VIII. Hafta
  - w3school daki diğer taglar
  - form Elementleri ile çalışmak
IX. Hafta 
  - web sayfalarında php kullanmak