KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR

FİNAL SINAVI

14.06.2000

 

 

 

 

Aşağıdaki soruları açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra yandaki resime göre cevaplayınız.

-         -         Yukarıdaki hesap tablosunda her bir spinner (Değer Değiştirici) üzerinde bulundukları A3, B3, C3 ve D3 hücrelerinin değerlerini  değiştirmektedir.

-         -         HA gibi zayıf bir asit için; CoHA : asidin başlangıç konsantrasyonu ve VoHA asitin ilk hacmini, Vsu_ek : eklenen su hacmini, ve KA_ asidin Ka değerini göstermektedir.  İkinci satırdaki her bir değer, spinner (değer değiştirici) göre değer almaktadır.

-         -         VHA : değerleri D2 ve bulundukları hücrenin bir üstündeki değere bağlı olarak değer almışlardır. (ilk değer hariç)

-         -         CHA : asidin son konsantrasyonudur ve benzeri eşitlikten hesaplanmıştır

-         -         CH_ : hidrojen iyon konsantrayonudur ve  ifadesine göre hesaplanmıştır.

-         -         pH_ :  asitin pH ıdır.

-         -         9. ve izleyen satırlar doldurma tutamacı sürüklenerek hazırlanmıştır.

 

B

01.

A9 hücresinin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olamaz.

(A) =A8+D$2     (B) =A$8+D$2       (C) =A8+$D$2      (D) =$A8+D$2

C

02.

A9 hücresinin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olamaz.

(A) =A8+D$2      (B) =$A8+$D$2        (C) =A8+D2              (D) =A8+$D$2

D

03.

B10 hücresinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olmalıdır?

(A) =(B2*A2)/A10       (B) =(B$2*A2)/A10          (C) 1,62E-01       (D) =(B$2*A$2)/A10

C

04.

C9 hücresinde aşağıdakilerden hangisi yazılı değildir?

(A) =(B9*C$2)^0,5     (B) =SQRT(B9*C$2)      (C) =(B$9*C$2)^0,5   (D) =SQRT($B9*C$2)

A

05.

D9 hücresinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olmalıdır?

(A) =-LOG(C9)             (B) =-LN(C9)        (C) =-EXP(C9)          (D) 2,300

B

06.

A2 hücresindeki değerler A3 hücresinin değerinin 0,01 ile çarpılması ile elde edilmektedir. A sütunundaki değer değiştiricinin üst okuna 5 kez basılırsa A2 hücresinin yeni değeri ne  olur?

(A) 5                   (B) 0,39        (C) 0,05         (D) Değişmez

D

07.

pH değeri 2,5 dan büyük olduğunda pH_ hücrelerinde pH 2,50 den büyüktür. yazısının  çıkması için pH hesaplanan hücrelerde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

(A) =-LOG(C12)>2,5;"pH 2,5 den büyüktür";-LOG(C12)                  

(B) =IF(-LOG(C12)>2,5; -LOG(C12); "pH 2,5 den büyüktür")

(C) =IF(-LOG(C12)>2,5; -LOG(C12); pH 2,5 den büyüktür)

(D) =IF(-LOG(C12)>2,5;"pH 2,5 den büyüktür";-LOG(C12))

A

08.

D7: D30 arasında kaç tane sayısal değer olmadığını bulmak için aşağıdakilerden hangisi yazılmış olmak yeterlidir?

(A)=COUNTA(D7: D30)-(COUNT(D7: D30))     (B) =COUNTA(D7: D30)       

(C) =COUNT(D7: D30)                      (D) =ABS(COUNTA(D7: D30)-(COUNT(D7: D30)))

B

09.

Aşağıdakilerden hangisi istatistik fonksiyonlarından biri değildir?

(A) CORREL                   (B) PROPER       (C) AVEDEV         (D) SLOPE

A

10.

Aşağıdakilerden hangisi text fonksiyonlarından biri değildir?

(A) MOD                   (B) REPT       (C) CODE         (D) LEN

D

11.

Aşağıdakilerden hangisi matematik fonksiyonlarından biri değildir?

(A) RAND                  (B)  ROUND     (C) SIGN         (D) MID

C

12.

Aşağıdakilerden hangisi mantık fonksiyonlarından biri değildir?

(A) OR                  (B)  AND     (C) FIND         (D) TRUE

B

13.

Hücrelerden birine isim atamak için hangi menüden yararlanılır?

(A) File ----> Name Menüsü                  (B)  Insert ----> Name menüsü    

(C) View Menüsü                                   (D) Format ----> Name Menüsü

C

14.

Printere yazı göndermek için aşağıdaki menülerden hangisinden yararlanır?

(A) Tools Menüsü                  (B) Insert menüsü     (C) File Menüsü   (D) Format Menüsü

B

15.

Verileri sıralamak için hangimenüden yararlanılır?

(A) Insert  ----> Sort Menüsü           (B)  Data ----> Sort Menüsü 

(C) Window  ----> Filter                  (D) Data ----> Filter Menüsü

A

16.

Dökümanın özelliklerine hangi menüden ulaşabilirsiniz?

(A) File ----> Properties Menüsü                  (B)  View ----> Properties Menüsü    

(C) Window ----> Properties Menüsü           (D) Tools ----> Properties Menüsü

A

17.

Format menüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak tanımlanmıştır?

(A) Seçilmiş hücreler silinebilir                               (B)  Seçilmiş bir resmin en boy oranı değiştirilebilir.    

(C) Hücrelerdeki yazıların biçimi değiştirilebilir.    (D) Satır veya sütünların en boy oranları ayarlanabilir.

C

18.

TITLE tagının görevi nedir?

(A)Döküman içindeki başlıkları tanımlamak için kullanılır.     (B) Listeler hazırlamak için kullanılır .  

(C) Başlık çubuğundaki yazıyı tanımlamak için kullanılır.       (D)küçük başlıklar için kullanılır.

C

19.

Aşağıdaki yazım desenlerinin hangisinde A tagı doğru olarak kullanılmıştır?

(A) <A IMG=”resim.jpg”>                       (B) <A HREF=http://adresler.com.tr> Adresler</A>   

(C) <A HREF=”web_pages.htm”> Yeni Sayfalar</A>      (D) <A> Dikkat!</A>

B

20.

Aşağıdakilerden hangisi font tagının paramatrelerinden biri değildir?

(A) SIZE                    (B) WIDTH          (C)  COLOR            (D) FACE

D

21.

Aşağıdaki taglardan hangisi yazı tipini biçimlendirme için kulanılmaz?

 (A) <TT></TT>                   (B) <I></I>           (C) <SUB></SUB>        (D) <UL></UL>

A

22.

Aşağıdakilerden hangisi dökümanın <HEAD></HEAD> tagları arasında bulunmaz?

(A) BGCOLOR tagı              (B) TITLE tagı       (C) META tagı            (D) BGSOUND tagı

C

23.

Aşağıdakilerden hangisi web sayfalarının en temel taglarından biri değildir?

(A) HTML tagı                     (B) HEAD tagı         (C) FONT tagı           (D) BODY tagı

B

24.

Aşağıdaki programlardan hangisi temel görevi İstemci (Client)<----> Sunucu (Server) bilgisayarlar arasında dosya transfer etmek için kullanılan programdır?

(A)ICQ                         (B) Cute FTP              (C) Netscape             (D) İnternet Explorer

D

25.

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının hazırlanmasında kullanılabilir?

(A) Microsoft Excel  97  (B) Not Defteri (Notepad)

(C) Front Page    (D) Hepsi Kullanılabirlir.

 

NOT : Sınav Süresi 40 dakikadır.

 

 

Yrd. Doç.Dr. Taner TANRISEVER