KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR

BÜTÜNLEME SINAVI

06.07.2000

 

 

 

 

Aşağıdaki ilk 9 soruyu açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra resimdeki kimyasal reaksiyon denklemini de dikkate alarak yanıtlayınız.

-         A2-A8 kadar olan hücrelerde sırasıyla Zn nun gram miktarı, Zn nun mol tartısı asit çözeltisinin derişim yüzdesi ve yoğunluğu R genel gaz sabiti, Kelvin olarak sıcaklık ve gaz basıncı etiketleri vardır.

-         B sütununda B2-B8 kadar olan veriler  A hücrelerindeki etiketlerin değerleridir. Ve bu hücreler A hücrelerindeki labeller kullanılarak isimlendirilmiştir. İsimlendirmeler gaz sabiti için R_ şeklinde olduğu gibi etikete bir alt çizgi ( _ ) çizilerek tanımlanmıştır.

-         C sütununda ise bu büyüklüklerin birimleri verilmiştir.

-         H : 1 g mol-1, ve Cl : 35,5 g mol-1 dir

 

B

01.

Zn nun mol sayısını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

(A) =A2/A3     (B) =B2/B3      (C)  =C2/C3    (D) =gZn/MZn

D

02.

5 mL asit çözeltisindeki asitin mol sayısını bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

(A) =5*B5*B4/100*(35,5+1)      (B) =5*B5*B4/100*35,5+1

(C) =5*dHCl_*yHCl_/(100*MHCl_              (D) =5*dHCl_*yHCl_/(100*(35,5+1))

D

03.

Asidin fazlasının kullanıldığı düşünülürse oluşan H2 gazının mol sayısını bulmak için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılabilir?

(A) =B2/B3     (B) =C2/C3      (C) =gZn/MZn     (D) =gZn_/MZn_

C

04.

2 mol H2 gazı oluşmuşsa gazın kaplayacağı hacmi nasıl hesaplarsınız?

(A) =2*R=*T=/P=     (B) =A6*A7/A8      (C) =2*R_*T_/P_   (D) =2*A6*A7/A8

A

05.

Gazın hacmi 1 L ise  içindeki H2 moleküllerinin sayısını ne kadardır?

(A) =B8/(B6*B7)*6,02E23             (B) =B8/(B6*B7*6,02x1023)        (C) =B8/(B6*B7)*6,02E1023          (D) =B8*6,02E-23/(B6*B7)

C

06.

B6 hücresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(A) Hücrenin adı R_ dir.                    (B) Kullanılan font tipi Arial dır.       

(C) Yazı koyulaştırılmıştır.         (D) Font Boyu 10 puntodur.

A

07.

B6 hücresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(A) Hücre içeriği sağa yaslanmıştır.       (B) Hücre  değeri 0,082 dir.    (C) Yazı tip Stili Normaldir.

(D) Alt çizgi stili kullanılmamıştır.

C

08.

Aşağıdakilerden hangisinin sayısal değeri hedef gösterilen hücre değeri ile aynıdır?.

(A) =ROUND(B8;1)       (B) =INT(B8)        (C) =ROUND(B8;4)        (D) ODD(B8)

B

09.

Girilen sıcaklık değeri 1000 K e geldiğinde ve yukarısına çıkıldığında D7 hücresinde DİKKAT yazılması için nasıl bir formül kullanırsınız?

(A) =IF(B7>=1000;DİKKAT;” ”)           (B) =IF(B7>=1000;”DİKKAT”;” ”)        

(C) =IF(B7>=1000;” ”;”DİKKAT”)                 (D) =IF(B7>=1000;” ”;DİKKAT)

A

10.

A2-A50 arasına girilmiş tüm sayıları kaç tane olduğunu bulmak için kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir.

(A)=COUNT(A2: A50)           (B) =COUNTA(A2: A50)

(C) =COUNT(A1: D51)            (D) =COUNTA(A1: D51)

D

11.

45o nin Kosinüsünü hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini kullanabilirsiniz?

(A) ACOS(45)                   (B) COS(45)       (C) =ACOS(45*PI()/180)         (D) =COS(45*PI()/180)

B

12.

A5 hücresindeki sayının karekökünü almak için aşağıdakilerden hangi yazım desenlerinden hangisi kullanılamaz?

(A) =A5^(1/2)                   (B) =(A5)^1/2      (C) =SQRT(A5)         (D) =A5^,5

C

13.

A8 hücresindeki girdinin sağdan 5 karakterini almak için aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

(A) =LEFT(A8;5)                  (B)  =MID(A8:5)     (C) =RIGHT(A8;5)         (D) =MID(A8;5)

D

14.

X değerlerinin A1-A9 ve karşı gelen Y değerlerin B1-B9 olan bir seri için Y=AX+B fonksiyonun geçerli olduğu düşünülüyor. Grafiğin eğimini bulmak için aşağıdaki yazım desenlerinden hangisini kullanmak gerekir?

(A) =INTERCEPT(A1:A9;B1:B9)                  (B)  =SLOPE(A1:A9;B1:B9) 

(C) =INTERCEPT(B1:B9;A1:A9)                  (D) =SLOPE(B1:B9;A1:A9)

A

15.

Bir çalışma sayfasında doküman açıldığında günün tarihinin otomatik alınması isteniyor. Aşağıdaki yazım desenlerinden hangisini kullanırsınız?

(A) =TODAY()                  (B)  DATE()        (C) =DAY()              (D) =TIME()

D

16.

Aşağıdakilerden hangisi HEAD tagı arasında bulunmaz?

(A) META  tagı    (B) BGSOUND tagı      (C) TITLE  tagı     (D) FRAME tagı

B

17.

Bir dosyanın bulunduğu dizinin bir üst dizinindeki resim adlı bir dizin içerisinden logo.jpg resminin  döküman içerisinde görülmek isteniyor. Bunun için aşağıdaki yazım desenlerinden hangisini kullanırsınız.

(A) <IMG SRC=”.resim/logo.jpg”>     (B) <IMG SRC=”../resim/logo.jpg”>  

(C) <A HREF=”../resim/logo.jpg”>       (D) <A HREF=”/resim/logo.jpg”>

B

18.

Bir sayfanın arkaplan renginin kırmızı olması isteniyor. Bu amaçla aşağıdaki yazım desenlerinden hangisi kullanılabilir?

(A) <BODY BGCOLOR=”#FFFFFF”>                       (B) <BODY BGCOLOR=”#FF0000”>   

(C) <BODY BGCOLOR=”#00FF00”>                        (D) <BODY BGCOLOR=”#0000FF”>

A

19.

Aşağıdakilerden hangisi IMG tagının bir parametresi değildir?

(A) COLOR                    (B) WIDTH          (C)  BORDER            (D) HEIGHT

C

20

Aşağıdaki taglardan hangisi yazı stili ile ilgili değildir?

 (A) <U></U>                   (B) <B></B>           (C) <TR></TR>       (D) <SUP></SUP>

 

NOT : Sınav Süresi 40 dakikadır.

 

 

Yrd. Doç.Dr. Taner TANRISEVER