| Ana Sayfa  | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

 


Kimyacılar İçin Bilgisayar


Temel Bilgi Teknolojilerindeki Bazı Terimler ve Ülkemizdeki Bazı Yasalar

Web Tarayıcılar ve HTML
Web Tarayıcıları
Not Defteri ile Web Sayfası Hazırlamak
HTML Etiketleri (Tags)
HTML Etiketlerine Parametre Yerleştirmek
HTML ve Renkler
Metinlerin Biçimlendirilmesi
Web Sayfasına Nesne Yerleştirmek
Etiketi İle Başka Kaynak veya Sayfalara Link (Köprü) Kurmak
Web Sayfasına Tablo Yerleştirmek
Web Sayfasında Listeler Oluşturmak
HTML Dili ve Web Tasarımı İle İlgili Yararlı Bazı Adresler

Bir WorkSheet Programı Microsoft Excel İle Çalışmak

  Microsoft Excele (ME) Giriş
  Çalıştırılması
  Çalışma Alanı


  ME veri girişi
  Hücrelere Veri (Metin, Sayı) Girişi 
  Hücredeki verinin Düzeltilmesi 
  Hücrelerdeki Sayıların Görünüm Biçiminin Düzeltilmesi


  Operatörler (İşleçler), 
  Öperatörlerin (İşleçlerin) Öncelik Sırası
  Formüllerde Parantez Kullanımı


  Çok Büyük veya Küçük Sayıların Yazım Deseni


  p(n,T,V) fonksiyonu (Genel Gaz Denklemi)Hafta
  - ME de fonksiyonların kullanımı (İşlev Eklemek)
  - ME de matematiksel fonksiyonlara örnekler
  - ME de text fonksiyonlarına örnekler
  - ME de Tarih Saat fonksiyonları
  - ME de İstatistiksel fonksiyonlar
  - ME de Mantıksal fonksiyonlar
  - ME de Arama Başvuru fonksiyonları

Hafta
  - Nesne Eklemek ve biçimlendirmek (Resim Eklemek, Şekil Eklemek, Ses Eklemek vb.)
  - Grafiklerle Çalışmak
Hafta
  - Form elementleri
   - Form Elementlerinin basit Kimyasal Hesaplama Örnekleri tanıtımı
   - Form Elementlerinin Fonksiyonlarla Birlikte Kimyasal Hesaplama Örneklerinde Kullanımı
  - Veri işlemleri (Süzmek, Sıralamak, vb.)
 Hafta
  - Menülere Genel Bakış (Dosya açmak, Kaydetmek, Çıktıya Hazırlamak)

.......

Bir Molekül Çizim Programı Olarak KingDraw İle Çalışmak
.......